Open deze pagina op je mobiel en installeer onze gratis app. ×

Privacy

Privacyverklaring Vakantiepark de Luttenberg

Vakantiepark de Luttenberg is een commerciële aanbieder van accommodaties en kampeerplaatsen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende onderdelen van Vakantiepark de Luttenberg:
Vakantiepark de Luttenberg inclusief alle faciliteiten
Badhuis Luttenberg

Het waarborgen van uw privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Allereerst verzamelen wij alleen die persoonsgegevens van u, die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Daarnaast worden persoonsgegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Zo kunt u er zeker van zijn dat wij uw gegevens nooit verkopen aan andere partijen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 
het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;  
eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;  

uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;  

wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;  

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te  corrigeren of te verwijderen.

Op het park worden foto's gemaakt ten behoeve van commerciele doeleinden. Het kan voorkomen dat u op deze foto staat. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt u hiermee in. Mocht u een foto van uzelf terugvinden en wilt u deze verwijderd hebben, dan kunt u dit ten alle tijden aangeven door een e-mail te sturen naar receptie@luttenberg.nl. Wij zullen de foto dan binnen de kortst mogelijk tijd verwijderen. 

Vakantiepark De Luttenberg hanteert de RECRON voorwaarden.

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen via:
Telefoon: +31 (0) 572- 301405
E-mail: receptie@luttenberg.nl
Post: Heuvelweg 9 8105 SZ Luttenberg

Welke persoonlijke gegevens gebruiken wij?

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens, maar alleen de gegevens die wij nodig hebben om u juist van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u bij ons afneemt via onze website, telefonisch, dan wel schriftelijk of per e-mail kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:  
Voornaam  
Tussenvoegsel
Achternaam
 Aanhef
Geboortedatum
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land
Taal
Telefoonnummers
E-mailadres
Kenteken
Leeftijd
IBAN-nummer
Bic code
IP-adres
Curriculum Vitae
Motivatiebrief
Opleidingsniveau
Gegevens die u zelf invult in een open veld via een contactformulier
Klikgedrag website
 

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?  

 Reserveringen: Bij het vastleggen en voltooien van een reservering documenteren wij uw gegevens in ons reserveringsysteem ‘Every Office’.
Inschrijvingen: Om inschrijvingen voor onze faciliteiten tot stand te kunnen brengen hebben wij enkele gegevens van u nodig.

Sollicitatie: Om de sollicitatie te verwerken. De gegevens worden bewaard in onze mailbox.
Gastenenquête: Wij maken gebruik van uw e-mailadres om u een uitnodiging te sturen voor het schrijven van een beoordeling.  

Gebruikersaccount: Om uw reserveringen te beheren wordt er een gebruikersaccount aangemaakt. Hiermee kunt u persoonlijke instellingen en reserveringen inzien. Indien u uw gegevens en/of account wilt laten verwijderen kunt u een e-mail sturen naar receptie@luttenberg.nl.

 Marketingactiviteiten: Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post. De gegevens worden bewaard via het systeem 'Every office'. Daarnaast worden er op ons vakantiepark foto's en beeldopnames gemaakt ten behoeve van promotionele doeleinden. Het kan dus voorkomen dat u op een van deze foto's of beeldopnames staat of komt te staan. 

Ook gebruiken wij persoonlijke informatie voor analytische doeleinden, om onze diensten te verbeteren, om de gebruikerservaring te verbeteren en om de functionaliteit en kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Hiervoor maken wij gebruik van de gegevens van Google Analytics en Google Adwords. De verkregen informatie, met inbegrip van uw ip-adres wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze gegevens worden voor maximaal 38 maanden bewaard. Verder gebruiken wij Social Media om onze eigen diensten te promoten, te verbeteren en te faciliteren. Vragen, feedback en of opmerkingen die bij ons kenbaar worden gemaakt middels een privébericht kunnen persoonsgegevens bevatten.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij uw graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website en mobiele apps gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren of verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.